PREČO PRÁVE MATRAC MATRACE.sk


1

Sme výrobcami,
nie predajcami

2

Všetky matrace
vyrábame v ČR

3

Všetky poťahy
šijeme v ČR

4

AKCIA 1+1 matrac
ZADARMO !

5

Doprava po ČR a SK
ZADARMO !

6

Vyrobíme akýkoľvek
rozmer matraca

Obchodné podmienky

Obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatel obchodu: MPO Trade s.r.o.

Zdislavice 114 Troubky – Zdislavice 768 02 IČ: 26929813 DIČ: CZ26929813

e-mail: info@zdravazada.cz

Tel.: 739 036 011

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

2. Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup v internetovom obchode zdravazada.cz . Internetový obchod prevádzkuje MPO Trade sro , Troubky - Zdislavice 114 , podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ( prevádzkovateľ ) a kupujúceho ( zákazník ) . Ceny sú platné len na tomto eshope , nie v kamennej predajni .

3. Kedy a ako dostanem tovar ?

Po potvrdení objednávky emailom je objednávka platná a nami zaevidovaná . Tovar dodávame do 2 týždňov . O presnom termíne dodania Vás budeme informovať .

4. doprava

Pre dopravu využívame prepravnú spoločnosť
TOPTRANS. Tovar je zasielaný na dobierku alebo je možné platiť prevodom na účet . Po dohovore je možné tovar vyzdvihnúť aj osobne .

5. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu zdravazada.cz sú záväzné . Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie , a že s nimi súhlasí .
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy . Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim .
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí .
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári .
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho , pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny , jeho prevzatím .
6. Vyplnením registračného formulára , alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu zdravazada.cz , kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch .
7. Prehlasujeme , že všetok tovar , ponúkaný v rámci internetového obchodu zdravazada.cz , pochádza od oficiálnych výrobcov .
8. Ceny uvedené v cenníku sú konečné .
Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky , pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné , alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar . O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e - mailovú adresu zákazníka .

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( vrátenie tovaru )

Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru . Ak sa tak rozhodne , musí nepoškodený tovar , bez známok užívania alebo opotrebovania , v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote ( určujúci je dátum odoslania ) . Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom . Kupujúci nemôže odstúpiť podľa odseku 7 od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar , ktorý podlieha rýchlej skaze , opotrebovaniu alebo zastaraniu .

V žiadnom prípade nám neposielajte vrátený tovar na dobierku . Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia .

7. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho , v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim .
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky , ako aj v deň odoslania objednávky , platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedenú v katalógu internetového obchodu www.zdravazada.cz , ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak . Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný .
3. Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu spraviť maximálne do 24 hodín od objednania , alebo potom , ak je dodávateľom prekročená písomne ​​potvrdená dodacia lehota . V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom .
4. Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odseku 1 obchodného zákonníka dohodli , že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak , riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom , najmä jeho ust § 409 a nasl .